Sarajevo je grad čije ime je u svjetskoj historiji upisano više puta, destinacija u koju ćete se nakon što je prvi put posjetite sigurno željeti vratiti.