Ovi uslovi korištenja posljednji put su ažurirani 6.7.2020. godine.

Prihvatanje uslova upotrebe

Kompanija Linden d.o.o. („Linden“ ili „mi“ ili „naš“) posjeduje i upravlja web platformom, www.odmoriubih.ba. Korištenjem, odnosno (a) korištenjem sadržaja web platforme i / ili (b) završetkom kupovine na web platformi, prihvatate ove uslove korištenja (definirane u nastavku) i sve dodatne uslove iz pojedinačnih ponuda koje možete kupiti. Ujedno potvrđujete da se slažete i sa našom Politikom privatnosti, i prihvaćate da ćete redovno posjećivati Uslove korištenja radi upoznavanja sa bilo kojim izmjenama.

Ako ne pristajete na ove uslove korištenja, odmah prestanite koristiti web platformu i ne koristite bilo koju uslugu www.odmoriubih.ba.

O platformi

Platforma www.odmoriubih.ba je web mjesto na kojem, u ime i za račun naših partnera, prodajemo različite turističke proizvode (ponude, aktivnosti, ture i transfere) sa teritorije Bosne i Hercegovine, te promoviramo turističke destinacije, kulturno-historijsko naslijeđe, prirodne ljepote i druge segmente BiH.

Privatnost

Ozbiljno shvatamo privatnost vaših ličnih podataka. Preporučujemo da pažljivo pregledate našu Politiku privatnosti te se upoznate sa informacijama na koji način možemo prikupljati, koristiti i dijeliti lične podatke.

Autorska prava

Svi sadržaji koji se nalaze na platformi www.odmoriubih.ba podliježu zaštiti autorskih prava i u vlasništvu su Linden d.o.o. ili partnera sa kojima vlasnik ima potpisan ugovor o zastupanju. Zabranjeno je svako neovlašteno kopiranje, prenošenje ili bilo koji drugi vid korištenja sadržaja.

Ukoliko želite da prenesete određeni dio sadržaja molimo da nas kontaktirate.

Uslovi prodaje

Kupovinom bilo koje ponude putem naše web platforme pristajete na ove Uslove korištenja, uključujući, bez ograničenja, Uslove prodaje i Uslove otkazivanja, koji mogu biti navedeni za svaku pojedinačnu ponudu.

Kupovati možete ponude koje ćete iskoristiti lično ili za poklon pri čemu ste obavezni navesti i podatke osobe za koju kupujete ponudu.
Kupovinu mogu izvršiti samo punoljetne osobe.

Zabranjeno je kupovati ponude u cilju dalje preprodaje, sve ponude su vezane za ime i prezime osobe koja ih koristi i samo ta osoba može biti krajnji korisnik ponude, ukoliko nije drugačije naznačeno u pravilima pojedinačne ponude.

Način kupovine

Na platformi www.odmoriubih.ba, u ime i za račun naših partnera, turističkih subjekata sa područja Bosne i Hercegovine, korisnicima promoviramo i prodajemo različite turističke ponude – pakete, aktivnosti, ture i transfere.

Kupac iz opisa pojedinačne ponude može saznati sve detalje iste, te je jasno navedeno šta je sve uključeno u cijenu. Ukoliko za određeni sadržaj nije izričito navedeno u opisu da je uključen u cijenu ponude, podrazumijeva se da nije, a partner u opisu kao informaciju može, ali ne mora, navesti i druge sadržaje i usluge koje posjeduje ili pruža, a koji nisu uključeni u cijenu ponude.

Proces kupovine započinje odabirom ponude klikom na dugme KUPI, te odabirom željene opcije ponude iz liste ponuđenih. Ponuda može, ali ne mora, sadržavati jednu ili više osnovnih opcija ponude, kao i jednu ili više dodatnih opcija ponude. Korisnik može odabrati samo jednu osnovu opciju ponude, te jednu ili više dodatnih opcija ponude.

Tokom procesa kupovine, u dijelu u kojem korisnik treba odabrati opciju ponude, jasno su naznačene cijene u konvertibilnim markama. U sve navedene cijene je uračunat porez na dodanu vrijednost (PDV), osim ako to nije drugačije navedeno u opisu ponude. Nakon što korisnik unese željene količine, jasno će biti istaknuta ukupna cijena koju plaća za ponudu.

Nakon izbora opcije/a ponude kupac je dužan unijeti sve tražene obavezne podatke koje smo dužni prikupiti u skladu sa zakonskim propisima, te odabrati način plaćanja.

Nakon uspješnog plaćanja kupac će dobiti Potvrdu o uplati putem elektronske pošte (e-maila) koju je dužan predočiti prilikom korištenja ponude kod organizatora. U uslovima svake ponude navedeno je da li organizator prihvata samo printanu potvrdu ili kupac može prikazati potvrdu u elektronskoj formi. Elektronska potvrda o kupovini sadržava naziv, opis i cijenu ponude, informacije o tome šta je uključeno u ponudu, te dodatne upute i pravila korištenja specifična za tu ponudu. Linden se obavezuje da će kupcu, po potrebi i po upitu putem službe za podršku korisnicima, poštom ili elektronskom poštom dostaviti fiskalni račun za izvršenu kupovinu.

Svaka upotreba potvrde o kupovini i informacija sadržanih u njoj, suprotan uslovima korištenja navedenim u elektronskoj pošti koju korisnik dobija nakon kupovine i ovim Uslovima, za posljedicu će imati poništenje važenja potvrde i gubitak prava na korištenje ponude.

Akcijske cijene i promocije

Linden zadržava pravo da u saradnji sa partnerima koje zastupa pri prodaji ponuda ili drugim partnerima, organizuje specijalne promotivne akcije tokom kojih će ponuditi određene popuste ili dodatne beneficije na sve ili određene ponude. Uslovi i trajanje promocije bit će jasno naznačeno u svakoj ponudi.

Rezervacija termina

Ponude na platformi mogu imati opciju instant potvrde, te u tom slučaju kupac samim činom kupovine vrši i potvrdu rezervacije termina na koji se ponuda odnosi, osim ako to nije drugačije navedeno u opisu ponude.

Ukoliko ponuda nema opciju instant potvrde, kupac treba izvršiti rezervaciju termina u kojem želi koristiti ponudu, i to može jednostavno učiniti kroz sistem www.odmoriubih.ba koristeći link „Provjeri dostupnost ponude“ koji se nalazi ispod dugmeta „Kupi“ u prikazu ponude ili u prozoru za izbor opcija ponude. Kupac može izvršiti kupovinu ponude i bez prethodne provjere termina, a organizator je dužan da mu odobri naknadnu rezervaciju i korištenje ponude u skladu sa raspoloživim kapacitetima i uslovima navedenim u ponudi.

Ukoliko kupac ne izvrši rezervaciju u roku koji je naveden u uslovima korištenja ponude ili ne iskoristi ponudu u prethodno rezervisanom terminu, smatrat će se da je ponudu iskoristio i nije moguć povrat novca.

Reklamacija i povrat novca

Kupac ima pravo na reklamaciju i povrat novca u skladu sa uslovima navedenim u tekstu „Načini i uslovi plaćanja“.

Odgovornost

Linden putem web platforme www.odmoriubih.ba prodaje, u ime i za račun partnera, različite turističke ponude i ne odgovara za sadržaj istih, te bilo kakve štete koje mogu nastati korištenjem ponuda. Svaki partner čije ponude su predstavljene i dostupne za kupovinu putem platforme www.odmoriubih.ba obavezan je dostaviti istinite informacije, te obezbijediti autorska prava za sve sadržaje (tekst, fotografije, video) koje se koriste za predstavljanje njegove ponude.

Zadržavamo pravo izmjene ovih Uslova u svakom trenutku. Aktuelni Uslovi korištenja bit će objavljeni na ovoj stranici.